Fűtés-Hűtésről

A jó fűtés, hűtés alapjai

A Variotherm rendszer padló-, fal- és mennyezetfűtés és -hűtés kombinációját kínálja. A legnagyobb hőcserélő felületet a falak képezik, ezért a falfűtés és -hűtés tud a legjobban gondoskodni arról, hogy kellemes komfortérzetet biztosítson.

Variotherm padlófűtés bármilyen burkolat esetén ideálisan alkalmazható, gondoskodik az optimális hőháztartásról és így a kellemes hőérzetről. Hosszúhullámú, infravörös sugárzással meleget bocsát ki, amit különösen kellemesnek érezzük, hiszen ez – mint a Nap melege – a test saját hőleadásához hasonló.

Nem megfelelő hőérzet

Az ember hőérzetét befolyásoló tényezők

A kellemes hőérzet nem csupán a helyiség egy bizonyos léghőmérsékletnek köszönhetően alakul ki. Ugyanilyen fontos a helyiséget övező felületek hőmérséklete is. A fiziológiailag érzett hőmérséklet közelítőleg e két érték számtani közepének felel meg.

Mikor jó az ember hőérzete?

Az embernek csak akkor jó a hőérzete, ha a „termikus komfort“ alapegyenlete kielégítést nyer:

hőtermelés = hőleadás

Fontos itt megjegyezni, hogy az emberi test hőleadása – lehetőség szerint – minden irányban egyenletesen történjen. Hőérzetünk nem megfelelő, ha az egyik irányból túl sok hőt vonunk el (hideg felületek, huzat, stb.) vagy a hőleadás az egyik irányban korlátozott (forró felületek vagy párologtatást gátló vastag ruházat). Felületfűtési és -hűtési rendszerek egyenletes hőleadása csak kis mértékű hőrétegződést enged a helyiségben, így biztosítva a megfelelő hőérzetet minden irányban. 

Padlófűtés esetén a padló közelében melegebb van, mint fejmagasságban, így válik valósággá a népi bölcsesség “A hideg fej és a meleg láb távol tartja az orvost“. A helyiség hőmérsékletét alacsonyabbra állíthatjuk, mint a hagyományos, konvektív fűtések esetén. A sugárzó hő megemeli az ember által érzett hőmérsékletet anélkül, hogy a komfortérzetet befolyásolná.

Megfelelő hőérzet